TƯ VẤN LỰA CHỌN HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Để Doanh nghiệp hoàn toàn an tâm tập trung toàn bộ thời gian cho công việc sản xuất, kinh doanh và thu hút nhà đầu tư, MKT cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn hình thức kế toán:

– Nhật ký chung
– Nhật ký – Số cái
– Chứng từ ghi sổ
– Nhật ký – Chứng từ
– Trên máy vi tính

vừa tiết kiệm chi phí vừa phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp đảm bảo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đặt xe
Liên hệ